Սարքեր, լուծումներ և ծառայություններ

Պետական կառավարման մարմիններ

Պետական կառավարման մարմինների բարելավումը և տնտեսական գործողությունների վերակառուցումը հանգեցնում է ավելի արդյունավետ Էլ- կառավարման տեսլականու իրականացանը:

Գրեթե բոլոր ՏՏ ծրագրերը, որոնք նախագծվել, ավարտվել և ընդունվել են ընկերության կողմից, հիմք են հադիսացել ձեռք բերելու նորարարական գիտելիքներ պետական կառավարման բոլոր ոլորտներում, որոնք իրենց հերթին փոխկապակցվելով բացառիկ ծրագրերի և համակարգերի ինտեգրման ենթակառուցվածքների հետ, դարձրել են Ինտրաքոմ խմբին դինամիկ և վստահելի գործընկեր Էլ-կառավարման նախագծերի հաջող իրականացման գործում: Ընկերության լուծումները ներառում են հետևյալ ոլորտները.