Սարքեր, լուծումներ և ծառայություններ

Բանկային և ֆինանսական ծառայություններ

Այսօր շուկայական մարտահրավերները` որոնց հետ բախվում են ֆինանսական ծառայություններ մատակարարող հաստատությունները, պահանջում են մատուցվող ապրանքների և ծառայությունների նորարարություն և բարելավում, մրցունակությունը բարձրացնելու և հաճախորդների արտահոսքից խուսաթելու համար. Գլոբալացման ճնշման մեծացումը ավելի արդիական է դարձրել շահագործման ծախսերի նվազեցման, ուղղակի գործարքների և գործարար ընթացքների վերաձևավորման խնդիրները:

Բանկային և ֆինանսական հաստատությունները` օրըստօրե աճող հաճախորդներին, գոծընկերներին, մատակարարողներին և աշխատողներին սպասարկելիս, առնչվում են մեծաքանակ հաճախորդների հետ փոխգործունեության կապերի ընդլայման խնդիրների հետ (մասնաճյուղեր, ինտերնետ, հեռախոս, հեռախոսակապի կենտրոններ, բրոկերներ և այլն):

Ներկայիս հաճախորդների պահանջները ճկունորեն իրագործելու համար ֆինանսական կազմակերպությունները պետք է կարողանան մատուցել բազմաթիվ ծառայություններ` օգտագործելով զանազան սարքավորումներ: Ինտրաքոմ Հոլդինգը այս առումով գրավում է առաջատար դիրք, քանզի առաջարկում է ավարտուն լուծումներ բանկային, ֆինանսական և ապահովագրական հաստատություններին "Մեկ պատուհան համակարգի" միջոցով:

Ինտրաքոմ Հոլդինգը շարունակաբար ներդրումներ է կատարում այս ոլորտում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման գործում և առաջարկում է լայն տեսականի առաջադեմ և ինտեգրացված հետևյալ ՏՏ լուծումները.

Էջի սկիզբ