Կարիերա

Ինտրաքոմ Հայաստանը հրավիրում է բարձրակարգ ճարտարագետներին. Դուք կարող եք ուղարկել Ձեր մասին համառոտ նկարագրությունը հետևյալ Էլեկտրոնային հասցեով: career@intracom.am